Werkwijze

Hoe gaan we aan de slag?

Idee

Van zodra u een idee in gedachten heeft, raden we u aan reeds contact op te nemen zodat we samen met u de mogelijkheden kunnen bekijken.

Design & analyse

Aan de hand van mockups krijgt u een eerste beeld hoe uw app er zal uitzien. Nadat duidelijk is wat er visueel verwacht wordt, kan de ontwikkeling effectief starten.

Ontwikkeling en testen

Tijdens de ontwikkelingsfase krijgt u van zodra mogelijk een eerste testversie ter uwer beschikking, zodat u vroegtijdig kan bijsturen indien nodig.

Publicatie

Nadat de ontwikkeling voltooid is kan uw app gepubliceerd worden op de app stores. Na de eerste publicatie kan de app nog steeds geupdatet worden.

Opstart van het project

In eerste instantie maken we op basis van de door u aangeleverde informatie een eerste vrijblijvende prijsindicatie. Indien nodig nemen we contact op voor bijkomende info. Een volwaardige offerte kan echter pas opgemaakt worden na een grondige bespreking van alle vereisten.
Indien de prijsindicatie binnen het voorziene budget valt, dan zetten we de volgende stap en plannen we een (online) meeting in om dieper in detail op de vereisten in te gaan.
Op dat ogenblik worden er ook concrete afspraken gemaakt wie welke zaken aanlevert. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een eigen grafisch designer heeft en deze het nodige grafisch materiaal aanlevert.